Стрілецький тир КМО ФСТ «Динамо»

 

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙ ТА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ

Цього року ФСТ «Динамо» України святкуватиме 90-річний ювілей.Особливе місце в діяльності товариства посідає Київська міська організація ФСТ «Динамо», яка за роки свого існування виховала плеяду олімпійських чемпіонів, чемпіонів Європи та світу, які протягом багатьох років зміцнювали імідж України в світі. Загальновідомі іменадинамівців-киян: Михайла Шахова, ОлексіяБаркалова, Валерія Борзова, Вадима Гутцайта, ЯниКлочкової та інших.

Слідзазначити, щосьогодні у надзвичайноскладнічаси для нашоїкраїни, столичному «Динамо» вдалося не лишезберегтисвоїтрадиції, а йрозвинути матеріально-технічну базу, а також втілюватиновітні методики у спортивневихованнямолоді, постійно розширюючи та удосконалюючи послуги для громадян. Сьогодні ФСТ «Динамо» об’єднуєпонад 20 колективів фізкультури та спорту. Серед них вагомемісце займає стрілецький тир, який почав розвиватисяфактично з перших днівствореннястоличноїорганізаціїтовариства (перший стрілецький тир у Києві на вулиці Рози Люксембург, зараз - вул. Липська, буввідкритийще в 20-х роках, а новеприміщеннязапрацювало з 1957 року). До речі, першіпризери та чемпіони міжнародних та всесоюзнихзмагань з кульовоїстрільби: триразовийчемпіон СРСР, заслужений тренер УкраїниО.Федоров, чемпіонкасвіту та бронзовий призер, 13-разова чемпіонка СРСР С.Тягній, чемпіонка УРСР та СРСР І.Сташевська, булипредставниками столичного «Динамо».
«Основні пріоритети діяльності стрілецького тиру сьогодні – робота з працівниками правоохоронних органів, у яких кульова стрільба – необхідний елемент підготовки, необхідний в повсякденній діяльності з захисту прав та свобод громадян, діяльність секції з кульової стрільби у ДЮСШ «Юний динамівець», а також надання послуг населенню щодо придбання, навчання та поводження зі зброєю», - говорить директор стрілецького тиру КМО ФСТ «Динамо», майстер спорту СРСР міжнародного класу Володимир Заіка. –КМО «Динамо» щороку проводить змагання зі стрільби зі спортивної та бойової зброї серед правоохоронців столиці.
- Цікаводізнатисядокладнішещодо послуг, якінадає тир…
- На жаль, ми переживаємочаси, коли попит на зброюзначнозбільшився. Наш тир надаєповний комплекс послуг для громадян, щомаютьдозвіл на використаннязброї. Зокрема, це оренда тиру, навчально-тренувальна, практична стрільба, стрільба по мішеням з гладко ствольної та нарізноїзброї тощо.
У нас працюютьвисококласніспеціалісти-інструктори, якінавчаютьпочатківцівповодитисязізброєю. Останнім часом набувпопулярностінапрямокпрактичноїстрільби. У нас є секціяпрактичноїстрільби. Один з найдосвідченішихінструкторівСергій Львович проводить заняття з «динамівцями». Також у нас є курси з вивченняматеріальноїчастинизброї, спеціальнихзасобів та правил поводження. Активно впроваджуютьсяновітніметодивикористаннязброї. В тиріпрацює один з найдосвідченішихмайстрів з ремонту зброї Роман Грабець.
- Розкажіть, будь ласка, докладніше про секцію з кульовоїстрільби ДЮСШ «Юнийдинамівець». Зякоговікудітиможутьзайматисякульовоюстрільбою?
Займатисяцим видом спорту в нашійшколіможутьдіти, починаючи з 10 років. Черговийнабір до школивідбудеться у вересні. Хотівбизазначити, щозаняттяпроводятьдосвідченітренери, якітакож є визнаними спортсменами – старший тренер зістрільби з гвинтівки Ольга Ларіна, яка є майстром спорту міжнародногокласу, чемпіонкою СРСР і Європи, тренер зістрільби з пістолетуОленаРославцева, тренер зістрільби з гвинтівки, майстер спорту міжнародногокласуСвітланаБойкова. Кращівихованцішколиможутьбрати участь у змаганнях, якіпроводяться в рамках щорічногочемпіонату «Юнийдинамівець».
За понад 70-річну історію з лав «Юного динамівця» вийшлочималовидатнихспортсменівзістрільби. Багато з них стали чемпіонамиОлімпійськихігор, Європи, світу. Цечемпіон СРСР, України, світуО.Снежко, чемпіонсвітуІ.Пузирьов, чемпіонка СРСР, України, світуО.Криворучко, багаторазовачемпіонкаУкраїниО.Камінська.
До речі, залученнядітей до щоденних занять фізичною культурою, розвитокдитячого спорту є традицією «Динамо», успадкованоюще з радянськихчасів. Адже, переконаний, щоце є необхідноюумовоюформуванняздорової та успішноїлюдини.

Послуги, якінадаєстрілецький тир КМО ФСТ «Динамо»:
- оренда спортивного тиру для стрільби по мішеням з власноїзброї;
- приведеннязброї до точного бою;
- допомогаспеціаліста з кульовоїстрільби, тренування, інструктаж для власниківзброї та підприємств;
- орендастрілецького тиру для стрільби по мішенямзізброї;
- послугизбройовоїмайстерності з усіхпитань ремонту, індивідуальної наладки, обслуговування, профілактичного догляду, встановленняоптичнихприцілівтощо;
курсививченняматеріальноїчастинизброї, спеціальнихзасобів та правил поводження з ними.